Open menu

Інструкція з ведення електронного журналу обліку роботи академічної групи та викладача

Методичні рекомендації та поради щодо підготовки та проведення заняття та аналізу спостереження й оцінки відвіданого заняття

Навчальна програма навчальної дисципліни (методичні рекомендації, щодо розроблення та оформлення навчальної програми)

Зразок (приклад) розробленої структурованої навчальної програми

Робоча програма навчальної дисципліни (методичні рекомендації, щодо розроблення та оформлення робочої навчальної програми)

Зразок (приклад) розробленої структурованої робочої програми

Спостереження та аналіз відвіданого заняття методичні рекомендації


Онлайн-ресурси для підвищення кваліфікації та самоосвіти педагогічних працівників