Open menu

 Шановні студенти!

Запрошуємо вас взяти участь в опитуванні щодо оцінки якості освітньо-професійних програм та корупції (2 форми)
Ваша участь в опитуванні анонімна, відповіді будуть використані для поліпшення якості викладання.

1. Опитуванні щодо оцінки якості овітньо-професійних програм


Спеціальність 073  Менеджмент

Спеціальність 081 Право

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

 Спеціальнсіть 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність 242 Туризм

Спеціальність 275.03 Транспортні технології (на автомоюільному транспорті) 

 

2. Опитування щодо корупції в процесі навчання 
 

Спеціальність 073  Менеджмент

Спеціальність 081 Право"

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

 Спеціальнсіть 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність 242 Туризм

Спеціальність 275.03 Транспортні технології (на автомоюільному транспорті)