Open menu

Випускники ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»  вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим ЗУ «Про фахову передвищу освіту».

Згідно ЗУ «Про фахову передвищу освіту» заклади фахової передвищої освіти (коледж) не зобов’язані здійснювати працевлаштування випускників.

Держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками закладів фахової передвищої освіти права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої фахової передвищої освіти та суспільних потреб.

                    Працевлаштування, подальше навчання в ЗВО – 2020

 

  Всього ПДТУ денне ПДТУ заочне Працевлаштовані Інші ЗВО д/з Армія 
МН 14 7 - 5 -/2  
ОТ 17 3 - 9 -/5  
ПР 15 - - 3 3/9  
АХ 29 20 - 4 5/-  
ОБД 10 2 - 4 4/-  
ОМЛ 25 19 - 4 2/-  
ЗВ 27 12 3 14 -/-  
МА 23 14 5 2 2/-  
Е 21 12 - 9 -/-  
Разом 181          
    89 8 53 16/16  

                

                  Працевлаштування, подальше навчання в ЗВО 2021

  Всього ПДТУ денне ПДТУ заочне Працевлаштовані Інші ЗВО д/з Армія 
МН 12 1 1 8 -/3  
ОТ 15 - - 9 6/6 1
ПР 25 - - 18 7/-  
АХ 28 4 3 22 1/-  
ОБД 17 5 - 13 1/-  
ОМЛ 13 1 - 11 -/- 1
ЗВ 16 3 - 10 1/- 3
МА 25 9 1 9 4/2 1
Е 18 1 - 17 -/-  
Разом 169          
    24 5 117 20/11 6