Open menu

ПРО АСОЦІАЦІЮ

Асоціація випускників ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» – це добровільне об’єднання, що об’єднує випускників усіх років.

Асоціація є організаційною структурою, що покликана налагодити зворотній зв’язок між випускниками коледжу – висококваліфікованими фахівцями, а також зі студентством за підтримки керівництва коледжу. Така думка була закладена в основу Асоціації.

Сфери діяльності організації лише розширюватимуться, адже практичний досвід випускників коледжу в сукупності із можливостями для реалізації їхнього творчого та наукового потенціалу створюють базис для налагодження їхньої ефективної взаємодії з коледжем з метою втілення в життя низки цікавих та перспективних проектів.

         ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

  • налагодження зв’язку між випускниками коледжу, студентами, педагогічним колективом коледжу;
  • організація та проведення зустрічей випускників коледжу;
  • підтримка громадських і наукових проєктів та ініціатив студентів;
  • проведення лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів та інших заходів за участі випускників коледжу;
  • підтримка стипендіальних конкурсів та грантів;
  • зміцнення партнерських стосунків між членами Асоціації як у межах України, так і за кордоном;
  • допомога у стажуванні та працевлаштуванні.

ПАРТНЕРИ

Асоціація випускників постійно розширює коло своїх соціальних зв'язків з метою активізації та урізноманітнення освітнього життя коледжу. Так, нашими партнерами стають уже відомі та такі, що лише заявляють про себе на ринку праці підприємства та фірми. Вочевидь, освіта не буде повноцінною без залучення до освітнього процесу (академічного чи позаакадемічного) фахівців, які працюють за певними напрямками безпосередньо та з космічною швидкістю вловлюють нові тенденції на ринку цих праці. Тому ми залюбки співпрацюємо із підприємствами та фірмами задля того, щоб народити у найближчому майбутньому чимало спільних проєктів різного характеру: майстер-класи, круглі столи, практичні семінари, кінобаттли тощо.

Анкета випускника