Open menu
1. Правила прийому 2024 Символ документов
2. Склад приймальної комісії 2024 Авторские права
3. Програма співбесіди  2024  Emoji-Man Электронная книга, кнопка "Забронировать сейчас", угол, чтение  png | PNGEgg  

Протокол засідання ПК №1 від 19.02.24
Протокол засідання ПК №2 від 18.03.24
Протокол засідання ПК №3 від 18.04.24
Протокол засідання ПК №4 від 10.05.24

 

ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію Відокремленого структурного підрозділу «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» у 2024 році
ПОЛОЖЕННЯ про мотиваційний лист вступника Відокремленого структурного підрозділу «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» у 2024 році
ПОЛОЖЕННЯ про роботу апеляційної комісії Відокремленого структурного підрозділу «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» у 2024 році


Наказ про Порядок прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти в 2024 році
Наказ Про створення комісії з розгляду мотиваційних листів ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»
Наказ Про створення апеляційної комісії ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»
Наказ Про затвердження Положень ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»