Open menu
 1. Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» Завантажити.
 2. Положення про організацію освітнього процесу в Відокремленому структурному підрозділі «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет" Завантажити
 3. Положення про архівний підрозділ ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 4. Положення про експертну комісію ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 5. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 6. Положення про службу охорони праці та безпеки життєдіяльності ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 7. Положення про порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів учасників освітнього процесу ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 8. Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 9. Положення про пожежно-технічну коміссію ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 10. Положення про добровільну пожежну дружину у ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 11. Положення про Всеукраїнську науково-практичну конференцію
 12. Положення про організацію роботи навчального кабінету (лабораторії) ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 13. Положення про службу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 14. Положення про огляд-конкурс навчального кабінету (лабораторії) ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 15. Положення про педагогічну раду ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 16. Положення про відділення ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 17. Положення про внутриколеджний контроль у ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 18. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 19. Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридиних осіб, на навчання за кошти державного бюджету у ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 20. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти у ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 21. Положення про циклову комісію ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 22. Положення про самостійну роботу студентів ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 23. Положення про адміністративну раду ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 24. Положення про випускну кваліфікаційну роботу (дипломний проєкт) студента ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 25. Положення про курсове проєктування у ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 26. Положення про методичне забезпечення освітнього процесу у ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 27. Положення про методичну раду ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 28. Положення про систему рейтингової оцінки діяльності педагогічних працівників ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 29. Положення про коміссію з академічної доброчесності ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 30. Положення про коміссію з етики та управління конфліктами у ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 31. Положення про мотиваційний лист абітурієнта ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" Завантажити
 32. Положення про організацію та проведення комплексних (директорських) контрольних робіт у Відокремленому структурному підрозділі «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет». Завантажити.
 33. Положення про академічну доброчесність у Відокремленому структурному підрозділі «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет». Завантажити
 34. Положення про порядок визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації та інформальної освіти педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет». Завантажити
 35. Положення про електронний журнал обліку роботи академічної групи та викладача у  Відокремленому структурному підрозділі «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет». Завантажити
 36. Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет». Завантажити
 37. Положення про стейкхолдерів освітньо-професійних програм за якими здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів у Відокремленому структурному підрозділі «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет». Завантажити
 38. Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», як територіальний базовий коледж ЗФПО Маріупольського регіону» Завантажити