Open menu

Гулузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма "Організація обслуговування на транспорті", 2023 рік

Освітньо-професійна програма "Організація обслуговування на транспорті", 2021 рік

Вибіркові дисципліни

Анотація дисципліни «Організація дорожнього руху»

Анотація дисципліни «Транспортна політика ЄС»

Анотація дисципліни «Лідерство та партнерство»

Анотація дисципліни «Зовнішньо-економічна діяльність (ЗЕД)»

Освітньо-професійна програма "Організація обслуговування на транспорті", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Менеджмент", 2016 рік


Галузь знань 08 Право

Спеціальність 081 Право

Освітньо-професійна програма "Правознавство", 2023 рік

Освітньо-професійна програма "Правознавство", 2021 рік

- Анотація дисципліни  «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності»

- Анотація дисципліни  «Криміналістика»

- Анотація дисципліни  «Кримінально-виконавче право»

- Анотація дисципліни  «Митне право»

- Анотація дисципліни  «Право соціального захисту та пенсійного забезпечення»

Анотація дисципліни  «Природно-ресурсне право»

Освітньо-професійна програма "Правознавство", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Право", 2016 рік


Галузь знань 13 Механічна інженерія

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Освітньо-професійна програма спеціальності 131 "Прикладна механіка", 2023 рік.

Освітньо-професійна програма "Зварювальне виробництво", 2021 рік

Анотація дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Освітньо-професійна програма "Зварювальне виробництво", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Зварювальне виробництво", 2016 рік


Галузь знань 13 Механічна інженерія

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Освітньо-професійна програма "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях", 2023 рік

Освітньо-професійна програма "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях", 2021 рік

Анотація дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

Анотація дисципліни «Історія інженерної діялності»

Анотація дисципліни «Оформлення документації»

Освітньо-професійна програма "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Галузеве машинобудування", 2016 рік


Галузь знань 14 Електрична інженерія

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд", 2023 рік

Освітньо-професійна програма "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд", 2021 рік

- Анотація дисципліни «Електричні апарати»

Анотація дисципліни «Електронні пристрої в системах керування»

Анотація дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

Освітньо-професійна програма "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 2016 рік


Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна програма «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва», 2023 рік

Освітньо-професійна програма "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва", 2021 рік

- Анотація дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

Анотація дисципліни «Соціологія та політологія»

- Анотація дисципліни «Фахова іноземна мова»

Освітньо-професійна програма "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології", 2016 рік


Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-професійна програма "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн", 2023 рік

Освітньо-професійна програма "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн", 2021 рік

Анотація дисципліни «Психологія праці»

Анотація дисципліни «Господарське право»

Освітньо-професійна програма "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Будівництво та цивільна інженерія", 2016 рік


Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Спеціальність 242 Туризм

Освітньо-професійна програма "Туристичне обслуговування", 2023 рік

Освітньо-професійна програма "Туристичне обслуговування", 2021 рік

Анотація дисципліни «Світова культура та мистецтво»

Анотація дисципліни «Основи музеєзнавства»

Анотація дисципліни «Психологія праці»

Анотація дисципліни «Господарське право»

Освітньо-професійна програма "Туристичне обслуговування", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Туризм", 2016 рік


Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність 275 Транспортні технології (за видами)

Спеціалізація 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Освітньо-професійна програма "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті", 2023 рік

Освітньо-професійна програма "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті", 2021 рік

Вибіркові дисципліни

Анотація дисципліни «Спеціалізована автомобільна техніка в транспортних системах»

Анотація дисципліни «Спеціалізовані транспортні навантажувально-розвантажувальні засоби»

Освітньо-професійна програма "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті", 2020 рік

Освітньо-професійна програма "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)", 2016 рік