Open menu

 

Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський фаховий коледж
Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»
 
заклад фахової передвищої освіти, що пропонує якісну освіту: має необхідний кадровий потенціал та повноцінну матеріально-технічну базу. 
ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»
здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:

081 Право
073 Менеджмент
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегоровані технології та робототехніка
133 Галузеве машинобудування
131 Прикладна механіка
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
192 Будівництво та цивільна інженерія
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
242 Туризм і рекреація

 

 

 

Історична довідка

ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" (м.Маріуполь) організований у 1901 році за рішенням Маріупольської міської думи як нижче механіко-технічне училище

В 1927р. перейменований як металургійний технікум Наркому воєнної промисловості.

У 1963р. перейменований в Індустріальний технікум (розпорядження Ради Міністрів УРСР №144 від 08.02.63р.) і підпорядкований Міністерству чорної металургії УРСР.

У 1992р. технікум увійшов до складу Державного комітету України з металургійної промисловості (наказ Держкомітету від 10 січня 1992р. № 7).

На підставі Постанови Кабінету Міністрів "Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів" від 25.05.1997р. № 526 та наказу Міністерства освіти "Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти" від 20.06.1997р. № 218 технікум увійшов до складу Приазовського державного технічного університету (ПДТУ) як структурний підрозділ без права юридичної особи.

Наказом МОНУ від 16.04.2009 р. № 331 «Про реорганізацію структурних підрозділів Приазовського державного технічного університету» Індустріальний технікум ПДТУ та Маріупольський коледж ПДТУ реорганізовано шляхом об’єднання в Маріупольський коледж Приазовського державного технічного університету.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 26.05.2020 р. № 693 «Про перейменування відокремлених структурних підрозділів Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ» перейменовано в Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (наказ ректора ПДТУ № 195-05 від 07.10.2020 р. «Про перейменування та організацію роботи щодо виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 26.05.2020 № 693 Про перейменування відокремлених структурних підрозділів Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»).

Основним документом, який регламентує діяльність коледжу є Статут ПДТУ та Положення про ВСП "МФК ДВНЗ "ПДТУ", в якому враховано специфіку навчального закладу.

Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освіти та коледжу.

 

                                                                                                                                               

01.06.2011 на урочистому нагородженні лауреатів щорічної загальнонаціональної громадської акції "Флагмани освіти і науки України" Маріупольському коледжу ДВНЗ «ПДТУ» вручили диплом від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України", кришталеву нагороду "Флагман освіти і науки України 2011" та презентаційне видання "Флагмани освіти і науки України".Гідними носити звання «Флагман освіти і науки України» визнано понад 300 лауреатів акції, серед яких заклади освіти та науки, визначні особистості, заслужені працівники освіти, народні вчителі, обдаровані діти. Лауреатів було визначено за підсумками рейтингів управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій та інститутів післядипломної педагогічної освіти.

В 2021 році в періодичному виданні "Фахова передвища освіта" була опублікована стаття, присвячена 120-річчу навчального закладу - "120 років - шлях звершень і перемог".