Open menu

Шановні здобувачі, партнери, стейкхолдери, випускники!

Запрошуємо Вас взяти учать в громадському обговоренні та внесенні змін до освітньо-професійних програм!


Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  17 Електроніка та телекомумікації

Спеціальність: 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та роботехника

Освітньо-професійна програма "МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА"

Для надання відгуків, зауваженнь, рекомендацій та пропозицій просимо заповнити форму за посиланням.

Термін громадського обговорення з 01.05.2023 по 15.05.2023 року.


Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка 

Освітньо-професійна програма "ЗВАРЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО"

Для надання відгуків, зауваженнь, рекомендацій та пропозицій просимо заповнити форму за посилання

Термін громадського обговорення з 01.05.2023 по 15.05.2023 року.


Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  19 Архітектура та будівництво

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Освітньо-професійна програма "ОПОРЯДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА БУДІВЕЛЬНИЙ ДИЗАЙН"

Для надання відгуків, зауваженнь, рекомендацій та пропозицій просимо заповнити форму за посиланням.

Термін громадського обговорення з 01.05.2023 по 15.05.2023 року.


Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 242 Туризм і рекреація

Освітньо-професійна програма "Туристичне обслуговування"

Для надання відгуків, зауваженнь, рекомендацій та пропозицій просимо заповнити форму за посиланням.

Термін громадського обговорення з 01.05.2023 по 15.05.2023 року.


Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:  07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма "Організація обслуговування на транспорті"

Для надання відгуків, зауваженнь, рекомендацій та пропозицій просимо заповнити форму за посиланням.

Термін громадського обговорення з 01.05.2023 по 15.05.2023 року.


Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань 08 Право

Спеціальність 081 Право

Освітньо-професійна програма "Правознавство"

Для надання відгуків, зауваженнь, рекомендацій та пропозицій просимо заповнити форму за посиланням.

Термін громадського обговорення з 01.05.2023 по 15.05.2023 року.


Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Освітньо-професійна програма "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях",

Для надання відгуків, зауваженнь, рекомендацій та пропозицій просимо заповнити форму за посиланням.

Термін громадського обговорення з 01.05.2023 по 15.05.2023 року.


Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд",

Для надання відгуків, зауваженнь, рекомендацій та пропозицій просимо заповнити форму за посиланням.

Термін громадського обговорення з 01.05.2023 по 15.05.2023 року.


Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність 275 Транспортні технології (за видами)

Спеціалізація 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Освітньо-професійна програма "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті"

Для надання відгуків, зауваженнь, рекомендацій та пропозицій просимо заповнити форму за посиланням.

Термін громадського обговорення з 01.05.2023 по 15.05.2023 року.