Open menu

1. Нормативні документи

1.1. Положення про ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

1.2. Положення про відділення ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

1.3. Положення про циклову комісію ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" 

1.4. Кодекс корпоративної культури викладачів, співробітників, студентів, аспірантів ДВНЗ "ПДТУ"

1.5. Структурна схема управління ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

1.6. Інформація про склад керівних органів

1.7. Колективний договір на 2016-2020 роки

1.8. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" 

1.9. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта

1.10. Експертний висновок протипожежного стану об'єкта

1.11. Доступність закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

1.12. Інформація про гуртожиток

1.13. Стратегія розвитку 

1.14. Фактична кількість осіб, які навчаються в ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

1.15. Перелік додаткових освітніх послуг

2. Ліцензії та сертифікати

2.1.  Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

2.2. Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

2.3. Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

2.4. Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти

2.5. Витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

2.6. Витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

2.7. Витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

2.8. Сертифікати про акредитацію

3. Методична та педагогічна ради

3.1. Положення про методичну раду ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

3.2. Наказ ДВНЗ "ПДТУ" No 129-05 від 31.08.2023 Про створення методичної ради

3.3. Положення про педагогічну раду ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

3.4. Наказ ДВНЗ "ПДТУ" №128-05 від 31,08.2023  Про створення педагогічної ради, циклових комісій

4. Звіти

4.1. Звіт директора коледжу за 2020 -2021 н.р

5. Обліково-фінансова діяльність

5.1. Кошторис на 2022 рік КПКВК2201420

5.2. Кошторис на 2022 рік КПКВК22011902 (стипендії)

5.3. Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2022 рік КПКВК2201420

5.4. Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2022 рік КПКВК2201190 (стипендії)

5.5. Штатний розпис на 2021 рік

Зміни до штатного розпису на 2021 рік

6. Освітня діяльність

6.1. Положення 

6.2. Освітні програми

6.3. Зразки документів про освіту

6.4. Академічна доброчесність

6.5. Відділ забезпечення якості оствіти

7. Мова освітнього процесу

Мовою освітнього процесу в інституті є державна мова згідно з Законами України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та "Про освіту".

8. Результати моніторингу якості освіти

9. Результати оцінювання здобувачів освіти

10. Антикорупційна діяльність

 

ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Надання публічної інформації ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ" здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Поштова адреса коледжа для подання інформаційного запиту: м. Дніпро

телефон: +380 97 524 26 93;

електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.