Open menu

                                   Спеціальності:

1Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

2. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

3. Прикладна механіка

4. Галузеве машинобудування

5. Право

6. Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

7. Менеджмент

8. Будівництво та цивільна інженерія

9. Туризм

10. Загальньоосвітні дисципліни (І, II курс)

Електронні матеріали:

1.Вибіркові навчальні дисципліни

2.Додаткова література

3.НМК до диплому

4.НМК до практики

5.Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

6.Цикл математичної,природничо-наукової підготовки

7.Цикл практичної підготовки

8.Цикл професійної підготовки

9.Нормаконтроль

10.Підручники спеціальності «Галузеве машинобудування»

11.Підручники спеціальності «Прикладна механіка»

12.Підручники спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»

13.Підручники спеціальності «Туризм»

14.Підручники спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»